Judo & Art


Dle původního plánu byly v rámci projektu celkově realizovány čtyři společné akce. Na kterých se podíleli Judo kluby z české a rakouské strany. Hlavním ortganizátorem byl klub Tatranu Prachatice, přičemž na realizaci i přípravě se podíleli dále kluby juda SKJ Týn nad Vltavou a SK Kaplice. Na rakouské straně byl partnerem klub UJZ Mühlviertel, který působí na území několika obcí Horního Rakouska v příhraniční oblasti.

Jako první proběhl sportovní kemp v rakouském Rohrbachu a pořádaný partnerem UJZ Mühlviertel v termínu 27. – 29. prosince 2017. Z České strany se jej zúčastnilo celkem 33 osob. Tento kemp byl pouze trénninkový a výtvarnou aktivitou byla speciální technika mísení a nanášení akrylových barev.

Následně se uskutečnil druhý tréninkový kemp v Hluboké nad Vltavou, který byl pořádán českou stranou. v termínu 16. – 18. února 2018. Zúčastnilo se jej celkem 72 osob (38 CZ + 35 AT). Děti se při výtvarných aktivitách seznámily s technikou zvanou linoryt a základy historie analogového fotografování na fotosenzitivní materiály.

Třetí akcí byl kemp a turnaj v rakouském Rohrbachu a Aigenu v termínu 26. – 28. 3. 2018. Samotného kempu se zúčastnilo 32 osob z české strany, na turnaji pak startovalo cca 25 závodníků z českých klubů zapojených do projektu. Tomuto březnovému kempu předcházel víkendový turnaj a teprve po něm následoval tréninkový kemp. Ten byl tentokrát okořeněn výtvarnou technikou malování světlem. Pomocí barevných světel, která byla upevněna na těla sportovců a následným prováděním jednotlivých technik Juda v temné místnosti, došlo k vytvořaení barevných efektů, které byly zachceny na fotoaparát.

Poslední akcí společného seriálu byl prachatický kemp v termínu 18. – 20.5.2018. Tréninků i turnaje se zúčastnilo jen z projektu 40 dětí za českou stranu a 35 dětí z Rakouska. Celkově se pak turnaje zúčastnilo více než 160 závodníků. V rámci turnaje proběhla také první výstava děl, které byly při realizaci projektu dětmi vytvořeny. Zároveň i na tomto kempu probíhali výtvarné aktivity. Dřívější teoretické informace o analogovém fotografování, měli děti možnost prakticky vyzkoušet. Zároveň se zde seznámili teoreticky i prakticky se základy pouličního umění Grafitti / Street Art. Na této akci nás navštívila místní televize JVP   

V rámci každého kempu se se děti zúčatnily vždy cca 6 tréninkových jednotek, pokud byl přímou součastí kempu turnaj byl počet jednotek redukován na 3 (časové důvody). Oba kempy na české straně byly sportovně zatraktivněny významnými osobnostmi Juda. Na kempu v Hluboké vedl tréninky mimo jiné Petr Smolík, který je místopředsedou ČSJ a bývalým trenérem reprezentace. Prachatický kemp pak trenérsky podpořil mistr Evropy, medailista z mistrovství světa a účastník olympijských her Jiří Sosna.

Na každém tréninku spolupodíleli trenéři z obou stran hranice. V rámci tréninku jsme si vyměnili zkušenosti a obohatili rejstřík zejména průpravných cvičení. Ukázali jsme si navzájem odlišné tréninkové postupy a techniky.    

Příprava jednotlivých kempů byla především na pořádající partnerské straně vyjma konzultací k termínům, nutnému vybavení. Samotná realizace však probíhala ve velmi těsné spolupráci. Sportovních i uměleckých aktivit se aktivně zúčastňovali trenéři, děti i rodiče ze všech partnerských klubů. Velké množství dětí v akci vyžadovalo adekvátní přítomnost dospělých, kteří jim poskytovali dozor, vedení, jazykovou i další podporu v jednotlivých aktivitách. Celý průběh všech kempů se nesl v příjemném a přátelském duchu ke spokojenosti všech zúčastněných.